Laerskool Slot van die Paarl
Hier ontsluit ons u kind se toekoms...
1857 - 2019
Skoolfonds en betalingsopsies
Om bepaalde doelwitte te bereik, is ons afhanklik van ons ouers se getroue betaling van skoolgeld. Ons dank die ouers wat hul verpligtinge ten opsigte van skoolgeld so getrou nakom en ook die personeel wat hulle onderskeie afdelings binne die begroting bestuur.
Kontak Laerskool Slot van die Paarl
Tel:  021-8698007,  Faks:  021-8698010,
Epos: slotps@telkomsa.net   
Posbus 2035, Windmeul, 7630
Hoofweg, Windmeul